Hírek

Elérhetőségek

Településrendezés

Településképi rendelet módosítása

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.

Tovább »

Településszerkezeti terv (2019-)

Tovább »

Településfejlesztési koncepció (2019-)

Tovább »

Helyi Építési Szabályzat (2019-)

Ezúton tájékoztatom Ceglédbercel lakosságát, hogy elkészült Ceglédbercel község közigazgatási területére vonatkozó új helyi építési szabályzat és

Tovább »
terv

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálata

Tisztelt Lakosság!

Tovább »

Településrendezés

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a község teljes igazgatási területére vonatkozóan megalkotja Ceglédbercel község helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét, egyúttal jóváhagyja e rendelet mellékletét képező SZT-1 és SZT-2 jelű szabályozási tervet.

Tovább »