Hírek

Elérhetőségek

Településrendezés

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a község teljes igazgatási területére vonatkozóan megalkotja Ceglédbercel község helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét, egyúttal jóváhagyja e rendelet mellékletét képező SZT-1 és SZT-2 jelű szabályozási tervet.

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009.(IX.17.) önkormányzati rendelete Ceglédbercel Község Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetben a linkre kattintva megtekinthető.