Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény - HÉSZ

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerek!

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármestere 71/2021. (05.31.) számú határozatában döntött, Ceglédbercel Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendeletének (HÉSZ) módosításáról. Jelen módosítás a rendelet hibajavítására, az előírások pontosítására és a magasabb szintű jogszabályi változások lekövetésére szolgál.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet értelmében a rendelet módosítását megelőzően a tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.
Az elkészült munkaanyag partnerségi egyeztetése a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében kizárólag elektronikus úton történik.
A módosítással kapcsolatos észrevételeiket kizárólag elektronikus úton küldhetik meg 2021. június 16-án 16 óráig, a polgarmester@cegledbercel.hu email címre.

   Török József s.k.
     polgármester

 

Csatolmány(ok):