Hírek

Elérhetőségek

Bölcsődei beiratkozás 2022-2023.

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS A 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE

Tisztelt Szülők!

A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény paragrafusai (41.§-43.§) rendelkeznek. A bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig nyújt napközbeni ellátást a gyermekek számára. Amennyiben gyermeke 2022. augusztus 31-ig betöltötte a 3 éves kort, szeptembertől nem vehető fel bölcsődei ellátásba.

Bölcsődei beiratkozás időpontja személyesen:  2022. május 4.  7.30 – 18.00 óra között

                                                                                      2022. május 5.  7.30 – 18.00 óra között

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének védelme érdekében, a Ceglédbercel Község Önkormányzatának fenntartásában működő Ceglédberceli ÁMK Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéjében a beiratkozás, a személyes találkozások nélkül jelentkezési lap kitöltésével és az igazgato@berceliamk.hu e-mailre történő megküldésével is lehetséges.

Az online kérelem benyújtásakor szükséges iratok (beszkennelve vagy lefotózva kell az online kérelemhez csatolni).

  • Életvitelszerű / Ceglédberceli lakóhely igazolására (gyermek és egyik szülő részéről): Lakcímkártya
  • Gyermek TAJ kártyája
  • Munkáltatói igazolás mindkét szülőtől
  • Szülő által írt nyilatkozat a munkába állás várható helyéről, idejéről - attól a szülőtől, aki GYES, GYED díjban részesül
  • Egyedülálló szülő esetén: egyedülállóság igazolása - Emelt családi pótlék határozat
  • 3 vagy több gyermekes család esetén: Családi pótlék határozat
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén (vagy ha a felvételre kért gyermek családjában sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek) – Szakértői vélemény
  • Jelzőrendszeri javaslat
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozat

 

A gyermek bölcsődei felvételéről a Ceglédberceli ÁMK Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéjének intézményegység –vezetője és a bölcsőde szakmai vezetője közösen dönt.

A bölcsődei felvételekről, a felvett illetve elutasított gyermekekről 2022. május 31 –ig tájékoztatást kapnak a szülők írásban. Az új gyermekek fogadása a nevelési – gondozási év első napjától folyamatosan történik. A 2022/2023. nevelési –gondozási év első napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök)                                     

Horsik Zsuzsanna                                 intézményegység -vezető