Hírek

Elérhetőségek

Választási tájékoztató (2024.03.11.)

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlamenti Képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi képviselők 2024. évi általános választásával kapcsolatban

 

A Ceglédberceli Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetőjeként a várhatóan 2024. június 9. napjára kitűzésre kerülő (A tájékoztatóban a határnapok a június 9.-én tartandó választáshoz kerültek megjelenítésre.) helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásával kapcsolatban a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján az alábbi választási tájékoztatót adom ki:

A választási eljárásról szóló törvény és az Alaptörvény értelmében a választás várhatóan 2024. június 9-én kerül megtartásra. A Köztársasági Elnök várhatóan 2024 március 11. és 2024. március 31- közötti időpontban fogja kitűzni a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. 

Az alábbi határnapok a fentiek figyelembevételével került meghatározásra és a tájékoztató 2024. április 20-ig tartalmazza az információkat.

 

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése

 • 2024. április 02-ig benyújtott kérelemre Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti Választási Iroda.

 • 2024. április 02-ig benyújtott kérelemre könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda.

 

Választópolgároknak:

 • 2024. április 06-tól lehet a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket benyújtani. (átjelentkezési, mozgóurna.)

 • 2024. április16-ig a Nemzeti Választási Iroda megküldi a választópolgároknak az értesítőt a névjegyzékbe vételről. (aki 2024. április 3-án szerepel a névjegyzékben)

 

Polgármester, képviselő és nemzetiségi jelölteknek szóló határidők:

 • 2024. április 04-én a Helyi Választási Iroda vezetője határozatban állapítja meg az ajánlások számát.

 • 2024. április 20-tól a Helyi Választási Iroda adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére. 

Jelölteknek szóló tájékoztatás: 

A jelöltállítás

 

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) a 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek júniusi választására készülve elkészítette tájékoztató anyagát a jelöltek és jelölő szervezetek számára. A 217-es választási füzet a helyi választásokat érintő legfontosabb szabályokat tartalmazza, amely segíti az önkormányzati választáson indulni szándékozó jelölteket és jelölő szervezeteket. (A választási füzet a www.valasztas.hu, valamint a www.cegledbercel.hu oldalon megtekinthető.)

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott, és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján – nyilvántartásba vett.

Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján – nyilvántartásba vett. 

Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2024. április 4-én. 

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző ötvenedik napon (2024. április 20-án) adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2024. május 6-án) 16:00 óráig kell bejelenteni.

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére a jogszabályban meghatározott, később elérhető A4 jelű – formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Az ajánlóívek átvétele

A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző ötvenedik napon (2024 április 20) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

A Ceglédberceli HVI 2024. április 20-án 8 óra és 16 óra között ügyeletet tart.

A választással kapcsolatos további információk a www.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi információk a www.cegledbercel.hu linken érhetőek el.

 

a 2024. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos tudnivalókról

A Ceglédberceli Helyi Választási Iroda Magyarország Alaptörvénye, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.), valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv) alapján elkészítette a nemzetiségi választási tájékoztatót.

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hatvankilencedik (2024. április 1.), a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára, várhatóan 2024. június 9-ére tűzi ki.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a 25 főt eléri. (Ceglédbercel 2022 évi népszámlálás: 368 fő )

A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a fővárosban, megyében kitűzött települési választások száma legalább tíz.

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.

Nemzetiségi választópolgárként azt a választópolgárt kell felvenni a szavazóköri névjegyzékbe, aki legkésőbb 2024. május 31 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

A VE 255.§ (3)-(4)

(3) A Nemzeti Választási Iroda

a) az ajánlóív átadásával egyidejűleg,

b) a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincnyolcadik és tizenharmadik napon, a 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével

ingyenesen átadja a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat számára a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, a (3) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatainak kezelésére a 155. §-ban és a 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell.

 

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy amennyiben valamelyik nemzetiséghez tartozónak érzi magát és részt kíván venni a nemzetiségi választáson, legkésőbb 2024. május 31-ig kérje felvételét az adott nemzetiség névjegyzékébe. Amennyiben előzőekben már kérte a névjegyzékbe vételét és azt nem vonta vissza, úgy azt nem szükséges ismételten megtennie, amennyiben mégis kéri a felvételét a névjegyzékbe a rendszer automatikusan elutasítja a kérelmet.

A Helyi Választási Bizottság

 

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 27- i ülésén megválasztotta a Ceglédberceli Helyi Választási Bizottság tagjait, a bizottság 2023. november 3-án megtartotta alakuló ülését ahol az eskütételt követően megválasztották a bizottság elnökét és az elnök helyettesét. 

A Ceglédberceli Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai:

 1. Szeidl Józsefné (HVB elnök)

 2. Barnáné Sebestyén Erika Mária (HVB elnök helyettes)

 3. Plutzer Melinda (HVB tag)

 4. Magyarné Végvári Judit Mária (HVB póttag)

 5. Tóthné Daru Anita (HVB póttag)

A bizottság elérhetőségei:

Ceglédberceli Helyi Választási Bizottság

Postacím: 2737 Ceglédbercel Pesti út 61.

e-mail: hvb@cegledbercel.hu

A Ceglédberceli Helyi Választási Bizottság ülései nyilvánosak, ülésének időpontjai, határozatai, valamint üléséről szóló jegyzőkönyvei a www.cegledbercel.hu oldalon megtekinthetőek.

Ceglédberceli Helyi Választási Iroda vezetőjének elérhetőségei:

Nagy Károlyné Helyi Választási Irodavezető

Postacím: 2737 Ceglédbercel Pesti út 61.

Telefon: +36-53-578-002

e-mail: jegyzo@cegledbercel.hu

A Ceglédberceli Helyi Választási Iroda vezetőjének határozatai a www.cegledbercel.hu oldalon megtekinthetőek.

A Ceglédberceli Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Ceglédberceli Helyi Választási Iroda

Postacím: 2737 Ceglédbercel Pesti út 61.

Telefon: +36-53-578-004

e-mail: hvi@cegledbercel.hu

A választási tájékoztatásokat a Ceglédberceli Híradóban, valamint Ceglédbercel honlapján tesszük közzé.

A 2024. április 20-át követő határnapokat, a következő Ceglédberceli Híradóban jelentetjük meg, és 2024. május hónapban választási különszám kerül kiadásra, melyben a polgármester és képviselő- jelölteknek biztosítunk bemutatkozási lehetőséget, valamint tájékoztatást adunk a választással kapcsolatos további információkról.

Nagy Károlyné

HVI vezető