Hírek

Elérhetőségek

Tisztelt Lakosság, Építtetők, Tervezők!

A 2017. év számos változást hozott a településfejlesztés és –rendezés területén. 2017. január 1-én hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) módosítása, valamint az év folyamán többször módosult a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.). A jogszabályváltozásokkal két új tervműfaj lépett életbe: a településképi arculati kézikönyv (TAK), valamint a településképi rendelet (TKR).

 

A TAK szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell definiálni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A TKR állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket, szabályozza a településképi bejelentési- és véleményezési eljárást.

A TKR és a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) mellérendelt viszonyban áll egymással, mindkét rendelet egyaránt alkalmazandó. Közérthetően megfogalmazva, a TKR a „Hogyan és milyet lehet építeni?” kérdésre, míg a HÉSZ a „Hová, mit és mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad válaszokat.

 

Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletét, valamint a 167/2017. (12.14.) számú határozatával elfogadta a településképi arculati kézikönyvét.

Felhívom a tervezők és az építtetők figyelmét, hogy 2018. január 1-t követően valamennyi építési tevékenység során kötelező betartani a TKR rendeletet, így az építési engedély köteles, vagy a nem építési engedély köteles, valamint az egyszerű bejelentési eljárást követően végezhető építési tevékenységek esetén is. A TKR újra szabályozza Községünk területén a településképi bejelentési és véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek körét is.

Az új rendelet alkalmazásával kapcsolatos kérdéseikkel kérem, forduljanak Hivatalunkhoz.

 

Török József

polgármester