Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató Az Európai Parlamenti Képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi képviselők 2024. évi általános választása

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

(2737 Ceglédbercel Pesti út 61, +36-53-578-004, hvi[kukac]cegledbercel[pont]hu

Tájékoztató

Az Európai Parlamenti Képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi képviselők 2024. évi általános választása

fontosabb dátumairól

A választási kampány: 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19 óráig tart.

A szavazóhelyiségben szavazni: 2024. június 9-én 6-órától 19-óráig lehet.

Választópolgároknak:

 • 2024. április 6-tól lehet a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket benyújtani. (átjelentkezési, mozgóurna.)

 • 2024. április 16-ig a Nemzeti Választási Iroda megküldi a választópolgároknak az értesítőt a névjegyzékbe vételről. (aki 2024. április 3-án szerepel a névjegyzékben)

 • 2024. május 31-én 16 óráig lehet legkésőbb az átjelentkezésre irányuló kérelmeket benyújtani.

 • 2024. június 5-én 16 óráig lehet mozgóurnára irányuló kérelmeket benyújtani elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton.

 • 2024. június 7-én 10 óráig lehet mozgóurnára irányuló kérelmeket benyújtani személyesen, kézbesítési meghatalmazott útján vagy elektronikus azonosítással.

 • 2024. június 7-én 10 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton lehet mozgóurnára vonatkozó kérelmet benyújtani a helyi választási irodához 2024. június 9-én 12-óráig.

 • 2024. június 9-én 12-óráig lehet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével mozgóurnák iránti kérelmet benyújtani.

Nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatos eltérő határidők:

 • 2024. május 31-ig lehet kérelmezni a nemzetiségi névjegyzékbe a felvételt.

 • 2024. május 31-ig lehet kérelmezni a nemzetiséghez tartozás törlését.

Polgármester, képviselő és nemzetiségi jelölteknek szóló határidők:

 • 2024. április 04-én a Helyi Választási Iroda vezetője határozatban állapítja meg az ajánlások számát. ( a Közlemény a www.cegledbercel.hu oldalon közzétételre kerül. )

 • 2024. április 20-tól a Helyi Választási Iroda adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére.

 • 2024. május 2-án 16 óráig, illetve 2024. május 27-én 16 óráig igényelheti a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok nevét és lakcímét (adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével) a jelölő szervezet.

 • 2024. május 06-án 16 óráig kell bejelenteni a polgármester és képviselő és nemzetiségi jelölteket.

 • 2024. május 6-án 16 óra után a Helyi Választási Bizottság a jelöltek sorrendjének sorsolását végzi.

 • 2024. május 7-én 16 óráig kell a területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát bejelenteni.

 • 2024. június 9-én választási gyűlés nem tartható, valamint politikai reklámot nem lehet közzétenni.

 • 2024. július 9-én 16 óráig kell a választási plakátot eltávolítani.

Jelöltek és jelölő szervezetek 

 • 2024 május 31-ig 16 óráig választási bizottság jelölt, jelölő szervezet által megbízott tagjainak bejelentése.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi képviselők 2024. évi általános választásával kapcsolatban

 

A Ceglédberceli Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetőjeként a 2024. június 9. napjára kitűzésre kerülő Európai Parlamenti Képviselők, a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásával kapcsolatban a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény alapján az alábbi választási tájékoztatót adom ki:

Névjegyzék

2023. december 1-től a választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXIV törvényben meghatározott rendelkezések szerint változik a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtásának és elbírálásának, valamint a választási iroda döntésének kézbesítési módja.

Ezentúl a kérelmeket a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az automatikus döntéshozatali eljárás keretében bírálja el.

A kérelmek online benyújtása mellett továbbra is megmarad a lehetőség a személyes, a meghatalmazott útján vagy bizonyos esetekben a postai úton történő ügyintézésre.

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti a szavazóköri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. 

Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben. A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-ben gyakorolhatja. A tájékoztatás személyesen kérhető munkaidőben a Ceglédberceli Helyi Választási Irodában okmányok felmutatását követően. 

A szavazóköri névjegyzék adatait a választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig, 2024. június 7. napján 10.00 óráig a HVI-ben bárki megtekintheti. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód. 

2024. június 9-i választással kapcsolatosan a Nemzetiségi kérelmeket 2024. május 31-ig lehet benyújtani.

 

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket 2024. április 4. napjától lehet benyújtani.

Értesítő

Azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2024. április 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A HVI értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

A választópolgár – ha valamilyen okból nem kapta meg az értesítőt az megsemmisült vagy elveszett –, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. Az értesítő a választópolgár szavazati jogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza. 

Szavazás

A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig (2024. május 10.) tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat.

A szavazóhelyiségben szavazni 2024. június 9. napján 06.00 órától 19.00 óráig lehet.

Szavazás átjelentkezéssel:

A választópolgár csak abba a választókerületbe jelentkezhet át, ahol a választás kitűzését megelőző harmincadik napon (2024. május 10-én) és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor tartózkodási hellyel rendelkezik. Ha azonban az átjelentkezést követően a választópolgár a tartózkodási helyét legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napig (2024. június 6-án) megszünteti, vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe. Az átjelentkezés iránti kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon (2024. június 5-én) 16 óráig lehet benyújtani. Az átjelentkező választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző második napon (2024. június 7-én) 10 óráig vonhatja vissza az átjelentkezési kérelmet.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon (2024. május 31-én) lehet benyújtani. Az átjelentkező választópolgár a szavazást megelőző kilencedik napig módosíthatja vagy a szavazást megelőző második napon (2024. június 7-én) 10 óráig visszavonhatja az átjelentkezési kérelmét. 

Tekintettel arra, hogy 2024-ben azonos napon kerül megrendezésre a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása és az Európai Parlament tagjainak választása, ha a választópolgár az átjelentkezés feltételeinek megfelel, abban az esetben,

 1. ha a tartózkodási helye szerinti településre jelentkezik át, a választásokon a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni,

 2. ha pedig a tartózkodási helye szerinti településtől eltérő településre jelentkezik át, az Európai Parlament tagjainak választásán a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör névjegyzékébe kell felvenni, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán azonban továbbra is a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékében szerepel.

Példák: 

 1. Amennyiben Önnek csak állandó bejelentett lakóhelye van Ceglédbercelen és átjelentkezési kérelmet nyújt be egy másik településre, akkor azon a településen ahová az átjelentkezést kérte, csak és kizárólag az Európai Parlamenti választáson szavazhat, Ceglédbercel településre vonatkozóan polgármester, képviselő és német nemzetiségi jelöltet nem választhat, csak Ceglédbercel településen.

 2. Amennyiben Önnek állandó bejelentett lakóhelye Ceglédbercel és tartózkodási helye is van és átjelentkezik a tartózkodási helyére (pl: Cegléd) abban az esetben Ön a tartózkodási helyén szavazhat az Európai Parlamenti választáson és a tartózkodási helyén induló helyi polgármester és képviselő jelöltekre (Cegléd), ceglédberceli jelöltre nem szavazhat.

Szavazás mozgóurnával:

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokra pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítésére hivatkozással a mozgóurnával történő szavazásra nincs lehetőség, a kérelem elutasításra kerül.

A mozgóurna iránti kérelem a Nemzeti Választási Irodánál, a helyi választási irodánál vagy – a szavazás napján – az illetékes szavazatszámláló bizottságnál terjeszthető elő. A Nemzeti Választási Irodához elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második nap (2024. június 7-én) 10 óráig, elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton pedig a szavazást megelőző negyedik napon (2024. június 5-én) 16 óráig lehet a kérelmet előterjeszteni.

A helyi választási irodához

 • elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napját megelőző második nap (2024. június 7-én) 10 órát követően, a szavazás napján 12 óráig,

 • levélben a szavazást megelőző negyedik napon (2024. június 5-én) 16 óráig,

 • személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján a szavazást megelőző második napon (2024. június 7-én) 10 óráig.

A szavazatszámláló bizottsághoz kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig nyújtható be a kérelem.

Ha a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel, a kérelmét egyben átjelentkezésre, illetve az átjelentkezés módosítására irányuló kérelemnek is kell tekinteni.

Ha a választópolgár a szavazást megelőző második nap (2024. június 7-én) 10 óráig visszavonja a mozgóurna iránti kérelmét, a Nemzeti Választási Iroda törli a mozgóurnát igénylő válasz-tópolgárok jegyzékéből. Ha az átjelentkezéssel szavazó választópolgár vonja vissza a mozgóurna iránti igényét, és nem nyilatkozik arról, hogy a lakóhelye vagy az átjelentkezés helye szerinti szavazókörben kíván szavazni, az átjelentkezés helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni.

Példák:

 1. Amennyiben Ön mozgóurna iránti kérelmet nyújt be és azt az állandó lakóhelyére, vagy a szavazókörében található más címre, vagy a településen bejelentett tartózkodási helyére kéri Ön az Európai Parlamenti választáson és a helyi polgármester, képviselő és nemzetiségi választáson is szavazhat.

 2. Amennyiben Ön mozgóurna iránti kérelmet nyújt be és azt a település egy olyan címére kéri, ami nem a szavazóköréhez tartozik, Ön csak az Európai Parlamenti választáson szavazhat, a helyi polgármester, képviselő és nemzetiségi választáson nem szavazhat.

A jelöltállítás

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) a 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek júniusi választására készülve elkészítette tájékoztató anyagát a jelöltek és jelölő szervezetek számára. A 217-es választási füzet a helyi választásokat érintő legfontosabb szabályokat tartalmazza, amely segíti az önkormányzati választáson indulni szándékozó jelölteket és jelölő szervezeteket. (A választási füzet a www.valasztas.hu, valamint a www.cegledbercel.hu oldalon megtekinthető.)

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a (36 db) hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott, és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján – nyilvántartásba vett. 

Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a (108 db) hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján – nyilvántartásba vett. Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2024. április 4-én. (A szükséges ajánlásszám Ceglédbercel Község honlapján kerül kihirdetésre.) A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző ötvenedik napon 2024. április 20-án adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármester jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2024. május 6-án) 16:00 óráig kell bejelenteni.

Az ajánlóívek igénylése a választás kiírását követően már kérelmezhető, az A4-es számú formanyomtatványon, mely a valasztas.hu oldalról letölthető. 

A nemzetiségi jelöltek ajánlóíveinek igénylése a jelöltet indító szervezet jogerős nyilvántartásba vételét követően igényelhető az A6-os formanyomtatványon.

Az ajánlóívek legkorábban 2024. április 20-án adható ki az igénylések sorrendjében. Ezen a napon a HVI ügyeltet tart 8 órától 16 óráig.

A választási kampány

A választási kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19.00 óráig tart. 

Nem folytatható kampánytevékenység 2024. június 9-én

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. 

2024. június 9-én választási gyűlés nem tartható, és politikai reklám nem tehető közzé. 

A 2024. ÉVI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A Ceglédberceli Helyi Választási Iroda Magyarország Alaptörvénye, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.), valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv) alapján elkészítette a nemzetiségi választási tájékoztatót.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára, azaz 2024. június 09-re tűzte ki. (Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 309. § (1) bek.) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a harminc főt eléri.

A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a fővárosban, megyében kitűzött települési választások száma legalább tíz.

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni. (Nektv 56. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település egy választókerületet alkot.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a főváros egy választókerületet alkot.

A megyei nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megye egy választókerületet alkot.

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az ország területe egy választókerületet alkot. (Nektv 56. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma

a) három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb mint száz fő,

b) öt fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen legalább száz fő. (Nektv. 51. § (1) bek. )

A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,

b) Nektv-ben meghatározott (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozik, és c) e nemzetiséghez tartozását az Nektv-ben meghatározott tartalommal és a Ve-ben meghatározott eljárási rendben megvallja.

(Nektv. 53. § (1) bek., Ve. 85. § (1) bek. a), valamint a Ve. 86. § a)-b) pontja) (Központi névjegyzéket érintő kérelem)

Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet. (Nektv. 53. § (2) bek.)

A választópolgár azon településen szerepelhet a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy - időközi választás esetén - szerepelhet.(Ve. 313. §)

Nemzetiségi választópolgárként azt a választópolgárt kell felvenni a szavazóköri névjegyzékbe, aki legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig benyújtott kérelmet. 

A jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma a településen 10 db. Jelöltet ajánlati csak nemzetiségi választópolgár ajánlhat.

Polgármester, képviselő-, és nemzetiségi jelöltek

2024. május 06-án 16 óráig kell bejelenteni a polgármester, a képviselő és nemzetiségi jelölteket, ezt követően a Helyi Választási Bizottság a jelöltek sorrendjének sorsolását végzi (szavazólapon történő megjelenés), 

2024 május hónapban választási különszámot jelentetünk meg a jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjéről, a jelöltek bemutatkozásáról, a szavazókörökhöz tartozó utcákról és a szavazatszámláló bizottság tagjairól.

A Helyi Választási Bizottság 

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 27- i ülésén megválasztotta a helyi választási bizottság tagjait, a bizottság 2023. november 3-án megtartotta alakuló ülését ahol az eskütételt követően megválasztották a bizottság elnökét és az elnök helyettesét. 

A Ceglédberceli Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai:

 1. Szeidl Józsefné (HVB elnök)

 2. Barnáné Sebestyén Erika Mária (HVB elnök helyettes)

 3. Plutzer Melinda (HVB tag)

 4. Magyarné Végvári Judit Mária (HVB póttag)

 5. Tóthné Daru Anita (HVB póttag)

A bizottság elérhetőségei:

Postacím: 2737 Ceglédbercel Pesti út 61.

e-mail: hvb[kukac]cegledbercel[pont]hu

A helyi választási bizottság, ülésének időpontjai, határozatai, üléséről szóló jegyzőkönyvei a www.cegledbercel.hu oldalon megtekinthetőek.

Ceglédberceli Helyi Választási Iroda vezetőjének elérhetőségei:

Nagy Károlyné Helyi Választási Irodavezető

Postacím: 2737 Ceglédbercel Pesti út 61.

Telefon: +36-53-578-002

e-mail: jegyzo[kukac]cegledbercel[pont]hu

A Ceglédberceli Helyi Választási Iroda vezetőjének határozatai a www.cegledbercel.hu oldalon megtekinthetőek.

A Ceglédberceli Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Ceglédberceli Helyi Választási Iroda

Postacím: 2737 Ceglédbercel Pesti út 61.

Telefon: +36-53-578-004

e-mail: hvi[kukac]cegledbercel[pont]hu

A választási tájékoztatásokat a Ceglédberceli Híradóban, a Ceglédberceli Applikáción, valamint Ceglédbercel honlapján tesszük közzé.

A választással kapcsolatos további részletes információk a www.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi információk a www.cegledbercel.hu oldalon érhetőek el.

 

 Nagy Károlyné

Helyi Választási Iroda vezető

Csatolmány(ok):