Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató 2022 - Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Tájékoztató
Értesítjük Tisztelt Adózóinkat, hogy kézbesítésre kerültek a 2022. évi második félévben esedékes magánszemélyek kommunális adója, késedelmi pótlék, valamint a hátralékként szereplő gépjárműadó befizetéshez szükséges befizetési csekkek (készpénzátutalási megbízások).  
Befizetési határidő: 2022. szeptember 15.
Kérjük a határidő pontos betartását!
Adózással kapcsolatos kérdéseikre tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal 3. sz. irodájában, valamint az  53/578-003  telefonszámon kaphatnak.
 Polgármesteri Hivatal

Felhívás kommunális adó bevallására
Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére kötelezett az a magánszemély, aki Ceglédbercel illetékességi területén a naptári év első napján az építmény/telek tulajdonosa, vagy nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője, beépítetlen belterületi földrészlet tulajdonosa, vagyoni értékű jog gyakorlója (haszonélvező, özvegyi jog) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint a Ceglédbercel Község Önkormányzata 21/2004. (X.15.) magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelete alapján.
Az adózó az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (adásvétel, öröklés) követő 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatósághoz az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint.
Aki a változás bejelentését elmulasztotta, a bejelentést haladéktalanul pótolja.
A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban elérhető, vagy a www.cegledbercel.hu oldalról letölthető.
A bevallással kapcsolatban az 53/578-003 telefonszámon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, pénteki napokon) tájékoztatást, segítséget nyújtunk.
Polgármesteri Hivatal

Gépjárműadóval kapcsolatos tájékoztató
2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) vette át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól, így az önkormányzati adóhatóság gépjárműadóban fennálló hatásköre a 2021-től kezdődő adókötelezettségre megszűnt.
A NAV  az adóév elején minden érintettnek határozatot, értesítést küldött a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről, és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A 2022. évre esedékes gépjárműadó második részletét (illetve a 2021. évtől be nem fizetett gépjárműadót) 2022. szeptember 15-ig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó
10032000-01079160 számú Nav Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.
Minden gépjárművel kapcsolatos bejelentést (adás-vétel, tulajdonos-, lakcímváltozás) továbbra is a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Kormányablak (Okmányiroda) felé kell megtenni.
Azon adózók, aki gépjárműadó fizetési kötelezettségüknek 2020. évben nem tettek eleget, illetve gépjárműadó hátralékkal rendelkeznek, tartozásukat a Ceglédbercel Önkormányzat Gépjárműadó számlára (11742025-15730277-08970000) haladéktalanul egyenlítsék ki.
Polgármesteri Hivatal