Hírek

Elérhetőségek

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység végzésének 2024. évi hatósági ellenőrzési terve

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet 7/A. § (2) bekezdése éves ellenőrzési terv készítésének kötelezettségét írja elő.
A Kormányrendelet követelményeinek megfelelően – az abban rögzített szempontok figyelembevételével – Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal 2024. évi ellenőrzési tervét, amely meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát, az ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, módját és szempontrendszerét a továbbiak szerint adom ki.