Hírek

Elérhetőségek

Pályázat szociális gondozó munkakör betöltésére

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

1 fő szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Albertirsa közigazgatási területe. Székhely: 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Házi szociális gondozás, és a tevékenységhez kapcsolódó adminisztráció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •  Középfokú képesítés, szociális gondozó/ápoló, az 1/2000. SzCsM rendelet szerint,
 •  Házi szociális gondozásban szerzett – legalább 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •  Büntetlen előélet,
 •  Helyismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Emelt szintű szakképesítés, szociális gondozó/ápoló szakmacsoport OKJ szerint,
 •  Felnőtt szakápolásban szerzett szakmai tapasztalat,
 •  Más szociális intézményben szerzett a szociális gondozói munkavégzéssel kapcsolatos ajánlás.

Elvárt kompetenciák:

 •     Házi szociális gondozás feladatainak teljes körű ismerete,
 •  Kiváló szintű empatikus magatartás, konfliktuskezelési képesség,
 •  Kiváló szintű állóképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Erkölcsi bizonyítvány,
 •  Iskolai végzettséget és szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Györe Zsuzsanna részére az intezmenyvezeto@segitohaz.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 03.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Albertirsa Közös Önkormányzat honlapja - 2016. február 09.
 • Segítőház honlapja - 2016.február 09.