Hírek

Elérhetőségek

pályázat CÁMK könyvtáros munkakör betöltésére

Községi Önkormányzat - Ceglédbercel a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet CÁMK Kultúrház és Könyvtár könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017-05.01-től -2017.12.31.-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 96.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Könyvtárosi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a községi könyvtárban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Könyvtárosi vagy művelődésszervező,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Szervezői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervezői képesség, rugalmasság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kreativitás és szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyitvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogyay Katalin nyújt, a 06-70/682-4999 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Ceglédbercel címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
 • Személyesen: Jaczina Zoltánné, Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 103. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képesítési előírásoknak megfelelő pályázókat a CÁMK Igazgató-tanácsa hallgatja meg és dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledbercel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 5.