Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2022.04.25.

M E G H Í V Ó

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. április 25-én (hétfő) 18 óra 30 perckor tartja ülését

Helye: Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Napirend előtti témák:

Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Török József polgármester

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (írásos)

Előterjesztő: Török József polgármester

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról (írásos)

Előterjesztő: Török József polgármester

Napirendi pontok:     

1.) Közbiztonsági beszámoló

Előkészítő: Török Csaba r. ezredes kapitányságvezető, Budai Zoltán r. alezredes őrsparancsnok

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) Ceglédberceli Polgárőr Egyesület beszámolója

Előkészítő: Krecsák Attila Ceglédberceli Polgárőr Egyesület Elnöke

Előterjesztő: Török József polgármester

3.) Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló

Előkészítő: Petrányi Sándor tűzoltó alezredes. tűzoltóparancsnok

Előterjesztő: Török József polgármester

4.) Egészségügyi Szolgáltatók beszámolója

Előkészítő: Egészségügyi szolgáltatók

Előterjesztő: Török József polgármester

5.) Beszámoló az önkormányzat 2021. évi települési szolgáltatási feladatainak ellátásáról

Előkészítő: Hornyik László település-üzemeltetési csoportvezető

Előterjesztő: Török József polgármester

6.) Kulturális és civil szervezetek támogatási keretösszegének emelése

Előterjesztő: Török József polgármester

7.) Élhető- települések TOP Plusz pályázat megvalósításához tervező, műszaki ellenőr és projektmenedzser kiválasztása

Előterjesztő: Török József polgármester

8.) Belső ellenőri összefoglaló a 2021. évről

Előkészítő: Vincent Auditor Kft.

Előterjesztő: Török József polgármester

9.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2014. (IV.30.) számú rendelete módosításához való hozzájárulás

Előterjesztő: Török József polgármester

10.) Szabó Pál Szabadidőpark területének bérlése a május 22-én tartandó Búcsú idejére

Előterjesztő: Török József polgármester

11.) Egyebek

12.) Kérdések, Interpelláció

Az előterjesztések az elektronikus felületre feltöltésre kerültek és ott megtekinthetők. Amennyiben a megnyitással kapcsolatban probléma merül fel kérjük, hogy Balogh Norbertet a 06-70-934-4470-es telefonszámon keressék. 

Ceglédbercel, 2022. április 22. 

Török József s.k.

                                                                                                          polgármester

Csatolmány(ok):