Hírek

Elérhetőségek

Meghívó 2022. március 28-i Képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó

 

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. március 28-án (hétfő) 17 óra 30 perckor tartja ülését

 

Helye: Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

 

Napirend előtti témák:

Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Török József polgármester

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (írásos)

Előterjesztő: Török József polgármester

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról (írásos)

Előterjesztő: Török József polgármester

Napirendi pontok:   

1.) Bölcsődei gondozási díj felülvizsgálata

Előkészítő: Nagy Károlyné jegyző

Előterjesztő: Török József polgármester

2.) Szent Ilona Idősek Otthona által biztosított szolgáltatások önköltségszámításának elfogadása

Előkészítő: Szeidl Józsefné gazdasági vezető

Előterjesztő: Török József polgármester

3.) Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezése

Előterjesztő: Török József polgármester

4.) Terület használati kérelmek

- Turáni Hagyományéltető Egyesület kérelme

- Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület kérelme

Előterjesztő: Török József polgármester

5.) Külterületi utak fejlesztésére előleg igénylés

Előterjesztő: Török József polgármester

6.) Egyebek

7.) Kérdések, Interpelláció

Ceglédbercel, 2022. március 25.

                                                                                              

Török József s.k.

                                                                                                  polgármester

Csatolmány(ok):