Hírek

Elérhetőségek

Lakossági tájékoztató - közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

Tájékoztatjuk a Ceglédberceli Lakosokat, hogy 2020. december 02. napjától – a közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII.11.) rendelet módosítása folytán - tilos Ceglédbercel közterületein a szeszes ital fogyasztás.
 A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet miatt különösen fontossá vált a közterületi alkoholfogyasztás és az azzal járó csoportosulás visszaszorítása.
Fontos közösségi érdekünk, hogy közterületünk a közterületi rend fenntartása szempontjából is élhető és biztonságos maradjon, kiemelt figyelemmel a 18. életévét még be nem töltött fiatalok egészséges testi és erkölcsi fejlődésére is. A közterületi rendre vonatkozó lakossági bejelentések jelentős része a közterületen történő alkoholfogyasztással összefüggésben fogalmazódik meg.
Az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterülethasználat rendjének megőrzése és megtartása, a közterületek tisztántartása a célunk, mely egyben hozzájárul a közterületi rendbontások megelőzéséhez.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján szabálysértésnek minősül a szeszes ital közterületen történő fogyasztása önkormányzati rendeletben meghatározott szabályainak a megsértése.

Az új szabályozás értelmében, aki a tilalmat megszegi szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárás lefolytatása a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Kelt.: Ceglédbercel, 2020. december 01.

Török József sk.     Nagy Károlyné sk.
 polgármester            jegyző