Hírek

Elérhetőségek

Lakossági tájékoztató (hivatali ügyfélfogadás)

Tájékoztatjuk a Ceglédberceli Lakosokat, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, 2021. március 08. napjától, 2021. március 22. napjáig a Ceglédberceli Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl.: egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek, vis maior). A személyes ügyfélfogadás ebben az esetben is kizárólag előzetes- telefonon vagy e-mail útján történő – időpont egyeztetést követően történik.

 

Egyéb hivatalos ügyekben elektronikus, postai úton történő, valamint telefonos kapcsolattartásra van lehetőség.

 

Az időpont egyeztetésre és esetleges telefonos ügyintézésre az ügyintézéssel érintett szervezeti egység alábbi telefonszámain van lehetőség hivatali munkaidőn belül:

Titkárság: 53/997-005, Igazgatási és adócsoport: 53/578-003 (adó ügyek) 53/578-004 (anyakönyv, hagyaték, gyermekvédelem) és 53/578-009 (szociális ügyek), Pénzügyi csoport 53/578-008, Pénztár: 53/578-007

 

Kérem, hogy a benyújtani kívánt kérelmét, beadványát szíveskedjék az elektronikus ügyintézés keretei között (elektronikus űrlap www.cegledbercel.hu e-mail: info@cegledbercel.hu) vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat illetve a Hivatal részére (Levelezési cím: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61).

Lehetőségük van írásbeli kérelmüket, beadványukat a Hivatal bejáratán kívül elhelyezett postaládába is elhelyezni.

Beadványaikban szíveskedjenek feltüntetni telefonos vagy elektronikus elérhetőségüket, hogy szükség esetén a hivatal fel tudja venni Önökkel a kapcsolatot!

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel, kizárólag halaszthatatlan ügyben keressék fel a Hivatalt!

A Hivatalban az ügyintézés folyamatos, a fokozott járványügyi helyzetben továbbra is törekszünk a közfeladataink maradéktalan ellátására, előfordulhat azonban egyes eljárások határidőn túli elhúzódása. Ezzel kapcsolatban munkatársaim nevében is kérem szíves türelmüket és megértésüket. A járvány terjedésének megfékezésében kiemelt szerepe van az egyének felelős magatartásának.

A segítséget nyújtó családtagok, ismerősök és barátok nélküli lakosok, akik otthonaikban maradnak és szükségük van segítségre (felírt gyógyszerek kiváltása, bevásárlás,) keressék munkatársaimat az 53/578-004 telefonszámon hétfőtől péntekig 08-12 óra között!

Az intézkedések visszavonásig érvényesek.

Kérjük továbbá, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak! Kísérjék figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékozató oldal (https://koronaviros.gov.hu) és az önkormányzat (mobiltelefonos Ceglédbercel Applikáció vagy www.cegledbercel.hu) tájékoztatóit, közleményeit.

Kelt.: Ceglédbercel, 2021. március 08.

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Török József sk.
polgármester

Nagy Károlyné sk.
jegyző