Hírek

Elérhetőségek

Lakossági tájékoztató (hivatali ügyfélfogadás)

Tájékoztatjuk a Ceglédberceli Lakosokat, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, a lakosság és a Hivatal dolgozói egészségének megóvása érdekében 2020. november 10. napjától a Ceglédberceli Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés tekintetében az alábbi intézkedések kerülnek bevezetésre:
A polgármesteri, jegyzői fogadóórák felfüggesztésre kerülnek. Észrevételeiket, kéréseiket postai úton, elektronikus levél formájában, valamint telefonon tudják benyújtani az érintett tisztségviselő részére az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 53/578-000, E-mail: info@cegledbercel.hu, Levelezési cím: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl.: egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek, vis maior). A személyes ügyfélfogadás ebben az esetben is kizárólag előzetes- telefonon vagy e-mail útján történő – időpont egyeztetést követően történik, ügyfélfogadási időben.

Az időpont egyeztetésre és esetleges telefonos ügyintézésre az ügyintézéssel érintett szervezeti egység alábbi telefonszámain van lehetőség hivatali munkaidőn belül:
Titkárság: 53/997-005, Igazgatási és adócsoport: 53/578-003 (adó ügyek) 53/578-004 (anyakönyv, hagyaték, gyermekvédelem) és 53/578-009 (szociális ügyek), Pénzügyi csoport 53/578-008, Pénztár: 53/578-007

Kérem, hogy a benyújtani kívánt kérelmét, beadványát szíveskedjék az elektronikus ügyintézés keretein között (elektronikus űrlap www.cegledbercel.hu, e-mail) vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat illetve a Hivatal részére. Lehetőségük van írásbeli kérelmüket, beadványukat a Hivatal bejáratán kívül elhelyezett postaládába helyezni.

Kérem a tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel, kizárólag halaszthatatlan ügyben keressék fel a Hivatalt!

A Hivatalban az ügyintézés folyamatos, a veszélyhelyzetben továbbra is törekszünk a közfeladataink maradéktalan ellátására, előfordulhat azonban egyes eljárások határidőn túli elhúzódása. Ezzel kapcsolatban munkatársaim nevében is kérem szíves türelmüket és megértésüket. A járvány terjedésének megfékezésében kiemelt szerepe van az egyének felelős magatartásának.

Kérem a Ceglédberceli Lakosokat, hogy a maszkviselés szabályait tartsák be!

A segítséget nyújtó családtagok, ismerősök és barátok nélküli lakosok, akik otthonaikban maradnak és szükségük van segítségre (felírt gyógyszerek kiváltása, bevásárlás,) keressék munkatársaimat az 53/578-004 telefonszámon hétfőtől péntekig 08-12 óra között.

Az intézkedések visszavonásig érvényesek.

Kérjük továbbá, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak! Kísérjék figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékozató oldal (https://koronaviros.gov.hu) és az önkormányzat (mobiltelefonos Ceglédbercel Applikáció vagy www.cegledbercel.hu) tájékoztatóit, közleményeit.
Kelt.: Ceglédbercel, 2020. november 09.

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Török József sk.     Nagy Károlyné sk.
 polgármester           jegyző