Hírek

Elérhetőségek

Lakossági tájékoztató gyermekfelügyeletről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a  Kormány a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló  111/2021. (III. 6.) Korm. rendeletében elrendelte, hogy  az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

A szülő, törvényes képviselő kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének. 

A Kormány felkéri a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben - különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel esetén - vegyék igénybe.

Kérjük szíveskedjenek a gyermekfelügyeletre vonatkozó igényt az intézményvezetők felé a helyben szokásos módon jelezni.

 Ceglédbercel, 2021.március 6.

Török József s.k.
polgármester

Nagy Károlyné s.k.
jegyző