Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülésre meghívó (2015.08.31.)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 31-én 8 óra 30 perckor tartja ülését

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Napirend előtti témák:

Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről
Előterjesztő: Török József polgármester

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (írásos)
Előterjesztő: Török József polgármester

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásos)
Előterjesztő: Török József polgármester

Napirendi pontok:

1.) 2015. évi bérleti díj terhére elvégzendő pótlási és felújítási munkálatok és a munkálatokkal kapcsolatos szerződés megtárgyalása (BÁCSVÍZ Zrt.)
Előterjesztő: Török József polgármester

2.) Szociális és közbiztonsági feladatokat ellátó gépjármű üzemeltetési szabályzata, valamint rendőrségi szolgálatra történő használatával kapcsolatos együttműködési megállapodás
Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző és Krecsák Attila Polgárőrség elnöke
Előterjesztő: Török József polgármester

3.) 2015. évi költségvetési előirányzatok módosítása
Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető
Előterjesztő: Török József polgármester

4.) 2015. I. félévi költségvetési beszámoló
Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető
Előterjesztő: Török József polgármester

5.) Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Pető Zsolt jegyző

6.) Jubileumi polgármesteri találkozó szervezése 1990-2015.
Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző
Előterjesztő: Török József polgármester

7.) Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Török József polgármester

8.) Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete támogatási kérelme
Előterjesztő: Török József polgármester

9.) Albertirsa Mentők Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Török József polgármester

10.) CÁMK Napsugár Óvoda részére mosógépek beszerzése
Előterjesztő: Török József polgármester

11.) Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pesti út 160. sportpályával kapcsolatos karbantartási költségek megtárgyalása
Előterjesztő: Török József polgármester

12.) A Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a 2014/2015-ös tanévről
Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Gáborné igazgató
Előterjesztő: Török József polgármester

13.) Egyebek

14. Kérdések, Interpelláció

Zárt ülés:

1.) Javaslat Megyei kitüntető díjakra
Előterjesztő: Török József

                                                                                                          Török József s.k.
                                                                                                          Polgármester