Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény – szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III.9.) Korm. rendelet  9.§ (2) bekezdésben, valamint a 2021. évi CXXX. törvény 20. §-ban foglaltak alapján az alábbiakat teszem közzé:
Ceglédbercel Község Önkormányzata által fenntartott, a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) kormányrendelet 8. § (2) bekezdés alapján létrejött Területi Reprezentativitást Megállapító Bizottság 2022. december 13-án megtartott  ülésén megállapította, hogy települési szinten (ágazat, alágazat, szakágazat) az önkormányzat által fenntartott, a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóknál az alábbi szakszervezet érte el a Kjt. 6/A. §-ában meghatározott reprezentativitási küszöböt, ezért ágazati szinten reprezentatívnak minősül:
a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ).

Ceglédbercel, 2022. december 13.

        Nagy Károlyné
             jegyző