Hírek

Elérhetőségek

FELHÍVÁS A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a parlagfű elleni védekezés jogszabály által előírt kötelezettség az ingatlanok birtokosai (használói, tulajdonosai) számára.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 17. § (4) bekezdése a parlagfű mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan használója (tulajdonosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.(VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza.
A települések belterületén a jegyző hatásköre a parlagfűvel fertőzött ingatlanok tulajdonosaival szemben eljárni, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság ellenőrzi a parlagfű fertőzöttséget. A jegyző ún. közérdekű védekezést rendelhet el a fertőzött ingatlanra, ha a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezés költségeit a gyomfertőzött ingatlan tulajdonosának kell viselnie. A közérdekű védekezés elrendelését követően minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.
Növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bírság összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően egyaránt 15.000.-5.000.000.-Ft-ig terjedhet.
Mindezekre tekintettel, de leginkább azért, mert a parlagfű allergiával küzdő társaink életminőségét rendkívüli mértékben rontja a levegőben szálló parlagfű pollen, kérem Önöket, hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn egészen őszig.
Együttműködésüket köszönjük!

   Török József s.k.     Nagy Károlyné s.k.
    polgármester              jegyz