Hírek

Elérhetőségek

DTKH Nonprofit Kft Tájékoztató

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTKH Nonprofit Kft által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max 70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé helyezhető ki az ingatlan elé, a közterületet nem szennyező módon, alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben.

Zsákok begyűjtésének módja: A zöldhulladék gyűjtésre szolgáló emblémás zsákokat (zöld hulladék)  a gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig helyezhető ki az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot biztosítanak. Szükség esetén további zsákok (alkalmanként 3 db) ügyfélszolgálaton/önkormányzatnál igényelhető, amennyiben bemutatásra kerül a hulladékszállítási közszolgáltatást díjának utolsó befizetett számlája.

Alkalmanként tehát max 5 db zsák és maximum 0,5 m3 kötegelt zöldhulladék kerül elszállításra ingatlanonként.

Indoklás:
Az ingatlanokon keletkező zöldhulladék mennyisége és a közszolgáltatás keretében a begyűjtésre vállalható mennyiség alapján ingatlanonként a kihelyezhető zöldhulladékra mennyiségi korlátozás meghatározása vált szükségessé.
A mennyiségi korlátozás nélküli (túlzott) zöldhulladék kihelyezés, esetenként veszélyeztetheti a közszolgáltatás keretében vállalt, minden ingatlantulajdonos számára díjmentes felajánlott szolgáltatás biztosítását.