Hírek

Elérhetőségek

Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolc évfolyamon, 16 osztállyal működik. Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából.

Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége,

 zeneiskolai képzés,

 1-3. évfolyamon egész napos iskola,

 sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

A nyelvoktatásban többféle lehetőség közül választhatnak a szülők. Első a német nemzetiségi tagozat , melynek hagyományos nyelvoktató formájában vehetnek részt a gyermekek iskolánkban. Ez minden évfolyamon heti öt németórát, valamint hetente 1 német hon- és népismeret órát jelent. Az emelt nyelvi óraszám mellett a német nemzetiségi identitástudat elmélyítését, a nemzetiségi hagyományok ápolását tartalmazza a tanterv. Ezt a formát elsősorban a német kisebbséghez tartozóknak és azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akik jó képességekkel és kiváló nyelvérzékkel rendelkeznek, hiszen ez a tanrend nagyobb terhelést és magas követelményszintet takar.A másik alternatíva a normál tantervű oktatás , melyben a nyelvoktatás 4. osztályban kezdődik, és heti három órában zajlik az általános iskolai oktatás végéig.  Normál tagozaton elegendő számú jelentkező esetén német vagy angol nyelvet választhatnak a szülők. Ezt a tagozatot azoknak ajánljuk, akiknek a legfontosabb, hogy a gyermek biztos alapokat szerezzen az írás, olvasás, számolás és az egyéb készségek (mozgás, szociális kompetenciák, stb.) területén. Ezt a formát javasoljuk azoknak a gyermekeknek is, akiknél írási, olvasási, számolási vagy beszéd probléma merül fel, vagy ahol a szülő szeretné későbbre időzíteni a nagyobb terhelést. Itt nagyobb óraszámban tanulhatják a matematikát és a rajzot, lehetőség van az órák utáni egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokra is.Az egyes tagozatok között átjárhatóság van: az 1. és a 3. osztály végén lehet megváltoztatni az előző döntést. Magasabb nyelvi óraszámú tagozatra akkor lehet átkerülni, ha az aktuális követelményszintet a tanuló különbözeti vizsga keretében teljesíteni tudja.A zeneiskolai képzés második osztályban kezdődik. Itt zenei előképzőre iratkozhatnak be a gyerekek, amely a játékos módon a hangszeres oktatást alapozza meg. Az előképzősök heti két csoportos foglalkozáson vehetnek részt.A későbbiekben a következő tanszakok közül választhatnak: zongora

 rézfúvósok: trombita, harsona, kürt, tuba,

 fafúvós: furulya, fuvola, klarinét

Lehetőség van a kamarazenélésre és részt lehet venni az iskolai zenekar munkájában is.A zeneoktatás nagy népszerűségnek örvend nem csak a tanulók körében, hanem a pedagógusokéban is. Hiszünk abban, hogy a zene széppé formálja és gazdagítja a gyermekek lelkét.Az iskolaotthonos nevelési-oktatási forma a 2011/2012. tanévtől indult az iskolában. A kedveltségét jól mutatja, hogy minden évben kérik a szülők a beiratkozáskor. 2013-tól egész napos iskola néven működik, ami mutatja a lényegét: a gyermekek reggel 7.45-től délután 16.00 óráig az iskolában tartózkodnak. A tanórák egész napra el vannak osztva, 15.00 órakor fejeződnek be. A tanulók az iskolában elkészítik a házi feladatot, iskolatáskát csak a hétvégén viszik haza. Ennek a formának az előnyei, hogy a gyermekek terhelése egyenletesebb, a felzárkóztatás intenzívebb, így kevesebb a lemaradó. Hátránya, hogy a külön foglalkozásokra csak 16.00 óra után mehetnek a tanulók.A sajátos nevelési igényű és a magatartás zavarral küzdő tanulók integrált oktatása 2002. óta folyik intézményünkben. Ha szükséges, eltérő tanterv szerinti, illetve differenciált foglalkoztatást biztosítunk a rendszerbe kerülő gyermekeknek. Az ellátást egy gyógypedagógus, két fejlesztő pedagógus, egy gyógytornász és egy logopédus segíti. Előny, hogy a fejlesztés helyben történik, és az óvodából az iskolába történő átmenet során is folyamatos és zavartalan az ellátás.A 2010/2011. tanévtől az intézmény egység bekapcsolódik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott központi programokba is.Az iskola két telephelyen működik, a Petőfi úti épület négy alsó tagozatos osztálynak, a Pesti út 160. szám alatti központi 4 alsós és nyolc felsős osztálynak ad otthont. A főépületet két éve korszerűsítette Ceglédbercel Község Önkormányzata, itt modern, esztétikus környezetben tanulhatnak a gyermekek. Bár a Petőfi úti épület nem új, a külső és belső környezet is gondozott, biztonságos és igényesen kialakított.Délután három napközis és egy tanulószobai csoport fogadja a gyermekeket. A gyermekétkeztetés a Petőfi utca 1. szám alatti épületben zajlik.A főépületben található tornaterem 2010. év nyarán kerül felújításra. Az eredmény korszerű berendezéssel ellátott parkettás terem, megújult külsővel. Az udvaron gumiborítású szabadtéri pálya szolgálja a sportolni vágyókatCeglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI szeretettel vár minden gyermeket és felnőttet. Az itt dolgozók munkájukkal, törekvéseikkel magas színvonalú nevelést, oktatást szeretnének nyújtani Önöknek. Legyen a partnerünk!