Hírek

Elérhetőségek

Ceglédberceli Általános Művelődés Központ

Bemutatkozás

Ceglédbercel Község Önkormányzata képviselőtestülete 2009-ben döntött arról, hogy az Eötvös József Általános Iskolát és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, a Napsugár Óvodát és a Dózsa György Művelődési Házat és Könyvtárat egy összetett intézménybe integrálja. Az így létrehozott többfunkciós intézmény a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ nevet kapta. A 2011.CXC. köznevelési törvény szerint az iskolák állami fenntartásba kerültek, így az általános iskola is, ezért 2013. január 1-től, már nem része az ÁMK-nak.

Általános Művelődési Központunk egy integrált nevelési, közművelődési intézmény. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa Ceglédbercel község lakosságának a neveléshez, a művelődéshez, kulturált szórakozásához kapcsolódó alkotmányos jogainak érvényesítéséhez szükséges feltételeket, lehetőségeket.

 

Tagintézményei:

  1. Ceglédberceli Általános Művelődés Központ Napsugár Óvodája
  2. Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtár

 

Ceglédberceli Általános Művelődés Központ Napsugár Óvodája

2006. márciusában került átadásra Magyarország első EU-támogatással létesült korszerű és minden igényt kielégítő óvodája Ceglédbercelen. Hatalmas, jól felszerelt udvara a külvilág zajától elválasztja a kisgyermekeket, melyet jelenlegi állapotában, 2008-ban vehettek birtokukba a gyerekek.

2009-ben, az ÁMK megalakulásakor a lakosság igényeinek megfelelően a bölcsődei ellátást is megszervezte a fenntartó.

Intézményünk – amely a melegséget, derűt, fényt nyújtó Napsugárról kapta nevét – öt vegyes életkorú óvodai és 1 bölcsődei csoporttal működik.

Az intézményegység alaptevékenysége:

Óvodai és bölcsődei feladatellátás

Intézményegység feladatai alapító okirat szerint:

  • Általános feltételek szerinti óvodai nevelés
  • Bölcsődei feladatok ellátása
  • Német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai feladatok ellátása.
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése

 

Gyermeknevelési módszerünk „titka” az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni fejleszthetőségében keresendő. Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklődő, a világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg a valódi értékeket, tudjon örülni, lelkesedni.

Az intézmény legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes körülmények között töltsék a bölcsődés és óvodás éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést és az önfeledt játékot.  Nevelési munkánkkal igyekszünk elősegíteni, hogy intézményünkből jól kommunikáló, saját véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolában jó esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki.

 A bölcsődei nevelés:

Célja: a gondozás, nevelés során az eltérő fejlődési ütemet is figyelembe véve, az egészséges testi, érzelmi és értelmi fejlődés biztosítása, valamint az óvodai életbe való könnyebb beilleszkedés elősegítése.  Bölcsődénkben 2-3-4 éves korig szakképzett gondozók foglalkoznak a kicsikkel.

Az óvoda nevelési programjának specialitása 3 csoportban a német nemzetiségi nevelés, amely az Európai Unióba lépéssel még inkább időszerűvé vált. Az élet igazolta a jó kezdeményezést, ma már elmondhatjuk, hogy a felnövekvő generációnak olyan értékeket adunk, ami meghatározhatja életének további alakulását.

Az óvodai beíratás alkalmával a szülők nyilatkozata alapján – a mindenkori igényeknek megfelelően - szervezzük a vegyes életkorú óvodai csoportokat. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk figyelembe venni az egyéni kívánságokat (pl. testvérek, barátok, ismerősök egy csoportban, kétnyelvű vagy egynyelvű csoport).

A nemzetiség önazonosulása, hagyományápolása és legfőképpen a nyelv átörökítése elengedhetetlen feladatunk a jövőben is. Büszkeségünk, hogy hat nemzetiségi óvodapedagógus végzettségű óvodapedagógus is gondoskodik e kiemelt feladat szakszerű megvalósításáról. A hagyományok őrzésében két ünnep kiemelkedő: az Erntedakfest/ Szüret/ és a Márton nap, ez utóbbinak különlegessége, hogy a szülőkkel és az iskolásokkal együtt lámpás felvonulást szervezünk a falu temploma körül.

Óvodánk alapozó feladatot teljesítve hozzájárul ahhoz, hogy a kétnyelvű csoportokban a gyermekek megismerjék a német nyelvet és a hagyományokat. Évek óta nagy sikerrel működik az óvoda német nemzetiségi tánccsoportja, mely nemcsak az óvoda, de a falu életét is színesíti.

Fontosnak tarjuk, hogy az óvodában a magyar és a német nemzetiségi nevelés egymást gazdagítva, erősítve és ne egymást kizárva vagy gyengítve legyen jelen. Ezért a német nemzetiségi nevelést és az általános nevelést kérő szülők igényeinek megfelelően egyaránt igyekszünk biztosítani a legoptimálisabb feltételeket. Azon gyermekek számára is minden lehetőséget megadunk a színes óvodai életre, akiknek szülei nem igénylik a német nemzetiségi nevelést. Az általános nevelést folytató csoportokban nagyobb hangsúlyt kap a magyar néphagyományok ápolása.

A szülői igényeknek megfelelően délutánonként lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára magyar néptáncra és hitoktatásra.

A gyermekek után legfontosabb partnereink a szülők. Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, ezért elsődleges hangsúlyt helyezünk a családokkal való eredményes és hatékony együttműködésre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülők biztonságban érezzék a gyermekeiket az óvodában, bízzanak abban, hogy mindent megteszünk azért, hogy a gyerekek szeretetteljes légkörben fejlődhessenek.

A mindennapi nevelőmunkánk alappillére az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség, s annak kibontakoztatása, életkori sajátosságainak figyelembevételével.  Törekszünk arra, hogy partnereink elégettek legyenek pedagógiai munkánkkal! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk intézményünkben, illetve betekinthetnek óvodánk életébe az óvoda facebook oldalán (Óvoda Napsugár), illetve a honlapunkon.

 

Jaczina Zoltánné

Óvodavezető/ÁMK igazgató