Hírek

Elérhetőségek

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2022. évi munkájáról az alábbi tájékoztatást adom:

A Képviselő-testület határozatai és rendeletei alapján kötelező és önként vállalt feladatainkat teljesítettük, a megfelelő állami finanszírozások és a helyi adóbevételek felhasználásával.

A célok meghatározásánál fontos szempont volt, hogy a lakosság minél szélesebb rétegeit érintő fejlesztések valósuljanak meg, és amelyek közösségünk hosszú távú érdekeit szolgálják.

Az óvodai nevelést és a bölcsődei ellátást sikerült maradéktalanul teljesítenünk, az ellátás minden szempontból jó, az intézmény működtetése egész évben zökkenőmentesen zajlott, mind a nemzetiségi,  mind magyar nevelés tekintetében.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását, melyet a nemzetiségi nevelés színvonalas ellátásához biztosítottak.
A közművelődési feladatainkat a Művelődési Házon és Könyvtáron keresztül, valamint a civil szervezeteink közreműködésével színvonalas rendezvényeket sikerült lebonyolítanunk és számos egyéb programot valósítottunk meg (Senior Akadémia, táboroztatás, író- olvasó találkozó, Petőfi emlékév) kiemelkedő szerepet töltöttek be az önkormányzat rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában a Művelődési Ház dolgozói.
A Szent Ilona Idősek Otthona esetében a nyújtott szolgáltatások (bentlakásos elhelyezés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) minden az elképzelésünknek és az elvárásainknak megfelelően alakult a szolgáltatást igénybe vevők maximális megelégedésére, mely köszönhető az intézmény szakmai vezetésének és az intézményben dolgozó kollégák felelősségteljes és lelkiismeretes munkájának.
A Szent Ilona Idősek Otthona régi épületszárnya is felújításra került az idei évben, melynek során további 5 férőhely kialakítására került sor, így az év végére a szolgáltatást igénybe vevők száma 32 főre növekedett.

Legnagyobb kihívást jelent minden évben a település üzemeltetés. Településünk lakosságától számtalan segítséget kaptunk a  köztereinken és közterületeinken megjelenő hibák minél gyorsabb és hatékonyabb kijavítása érdekében.
Közterületeink virágosak, köztereink gondozottak voltak, köszönhető településüzemeltetésben dolgozó kollégáknak, valamint a közmunkaprogramban részt vevők közreműködésének.

A Településüzemeltetési Csoport a közmunkaprogram keretén belül megvalósította az Aranyhegyen a Kálvária földek elnevezésű területen a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat által pályázati forrás felhasználásával felállított 3 kereszt környezetének kialakítását.
A közmunkaprogram keretében megkezdtük ugyanezen a területen a PRÉSHÁZ elnevezésű épület építési munkálatait, mely várhatóan 2023. év első felében a használatbavételi engedély megszerzése után rendelkezésünkre fog állni közösségi programjaink megvalósítási helyszíneként.
A Pesti út 113. szám alatti Gazdaságélénkítő Program (GÉP 3) fejlesztési elképzelésünk megvalósításához sikerült a közmunkaprogram keretében forrást szerezni az alábbi feladatokra            ( telek hátsó rész kerítésének kialakítása, a parkolót és a fejlesztési területet elválasztó műkőkerítés kialakítása, fásítás.)
A településünkön ebben az évben két alkalommal zöldhulladékgyűjtést szerveztünk és bonyolítottak le a kollégák. Szelektív üveghulladékgyűjtést átszerveztük, kéthavi rendszerességgel biztosítjuk a szelektív üveggyűjtést Ceglédbercel közössége számára.
A közterületeken elültetett fák, a gondozott közterületek, a virágos parkok kialakításában a közmunkaprogramban dolgozó munkatársak jelentős munkát végeztek. A település üzemeltetésében részt vevő közalkalmazott kollégák intézményeink karbantartásában és működésében jelentős szerepet vállaltak Hornyik László csoportvezető vezetésével.
 
Szociális feladataink ellátása terén továbbra is biztosítottuk a lakosság részére a rendkívüli települési támogatásokat, a kisgyermekek részére a védőoltáshoz való hozzájárulást,  a 70 év feletti nyugdíjasaink részére, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, az önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottaknak és a lakásfenntartási támogatásban részesülőknek, valamint  a Szent Ilona Idősek Otthonának lakói részére egyszeri szociális támogatást biztosított önkormányzatunk, mely a mai napig minden érintett részére átadásra került.
A rászoruló családok részére alkalmankénti segélyt, a tavaszi, nyári és őszi és téli szünetben a gyermekek számára szünidei étkeztetést és a téli hónapokban szociális tűzifát juttatunk .
A 2022/2023. tanévben 31 fő első osztályos ceglédberceli gyermek részére egyszeri  20.000,-Ft/fő pénzbeli támogatást biztosítottunk
41 fő újszülötteket köszönthettünk, mely során minden újszülött részére 20. 0000 Ft összegű támogatást biztosítottunk.

A Magyar Falu program keretében a kapott pályázati források felhasználásával  az alábbi fejlesztéseket és eszközbeszerzéseket tudtuk megvalósítani:
•    1 db kommunális eszközgép beszerzése
•    Jókai utcai játszótér fejlesztése
•    Digitális temetőnyilvántartás térképmodullal történő megvalósítás
•    Napsugár Tagóvoda és Alma Bölcsőde (külső homlokzat felújítása, teraszok felújítása és újraburkolása, árnyékolás, motoros napellenzők felszerelése, az épület teljes festése és klimatizálása, belső udvari járda kialakítása, játszótéri eszközök és közösségi tereik megújítása, automata öntözőrendszer kialakítása )
•    Ez év tavaszán Dr. Kőházi Anikó részére átadtuk a Pesti út 174/a szám alatti felújított Orvosi Rendelőt
•    A Magyar Falu program keretében a fogorvosi ellátás színvonalának növelése érdekében a Fogdinasztia KFT pályázati forrásból egy új panoráma fogászati  röntgengépet szerzett be.
•     A Magyar Falu Program keretében a Parókia épülete megújult (külső hőszigetelés, napelemes rendszer, új fűtésrendszer, vízvezetékrendszer kialakítása, külső nyílászárók cseréje, világítás korszerűsítés, új padlóburkolat,)

•    Befejeződött a 4, 6 km hosszú külterületi út fejlesztés nyílt közbeszerzési eljárása, a munkaterület átadására és a beruházás megkezdésére 2023. január hónapban sor kerül
•    a Település Operatív Program keretében elnyert közlekedésbiztonsági pályázatunk építési engedélyeztetési eljárása folyamatban van, melynek keretében a Pesti úton 85 db parkolóhely kerül megépítésre, a Kossuth Lajos utca Pesti út kereszteződésében és a Pozsonyi utca és Cserői út kereszteződésében  1-1 db gyalogátkelőhely kerül kialakításra, valamint a Dózsa György út Bajcsy Zsilinszky utca kereszteződésénél 2 db forgalomlassító küszöb kerül kialakításra,  az Iskola utcától a Hunyadi utcáig új járda kerül megépítésre.
A beruházás a nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2023. őszéig befejeződik
 
Településünk kötelező és önként vállalt feladatainak megvalósításához a kapott költségvetési finanszírozások, a település közhatalmi bevételei (adók) biztosították a megfelelő forrást.
Itt köszönjük meg a település vállalkozóinak és lakosságának határidőre megfizetett adókat, mely példaértékű. Köszönet érte.

Beszélnünk kell a jövőről is.

Régi gyakorlatnak megfelelően koncepcióval készültünk a 2023-as költségvetési évre. A koncepcióban végrehajtottuk a várható bérintézkedéseket, az Országgyűlés által elfogadott 2023. évi központi költségvetés és a Magyar Államkincstártól kapott információkat.
Felülvizsgálatra kerültek a helyi adó- és díjrendeletek, határozatok. A jövő évi adó- és díjmértékek felülvizsgálata során az alábbi szempontok kerültek figyelembevételre. Az elmúlt években az infláció hatását nem követték a helyi díjak. Az ez évi nem várt inflációs és energiaválság eseményei közös teherviselést tesznek indokolttá a közvilágítás további biztosítása, a település üzemeltetése és kötelező feladataink ellátása érdekében.
Településünk további fejlődése érdekében a 2023-as évben megnyíló pályázati lehetőségek nyújtanak majd fejlesztési, felújítási forrásokat.
(Magyarország Kormánya által kiírt pályázatok, Pénzügyminisztérium, Belügyminisztérium, Magyar Falu Program, és a megnyíló Európai Uniós források)
Fontos kiemelnünk a Gazdaságélénkítő Program lehetőségeit. A kapott állami forrás önkormányzatunk rendelkezésre áll a megvalósításhoz.  A kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel, a Gazdaságélénkítő Programok a Belügyminisztérium részéről ideiglenesen felfüggesztésre kerültek, mivel megvalósításukhoz további állami források biztosítása szükséges.

Feladataink megvalósításához szükségünk van a Ceglédbercelen megszokott dicsérhető, jó adófizetési morálra és építő, alkotó véleményekre.
Ezúton is köszönjük a lakosság segítő együttműködését.
Továbbra is fontosnak tartjuk a kötelező feladataink ellátását, a település gazdaságos működtetését, és a stabil gazdálkodást.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Minden ceglédberceli lakosnak Áldott, Békés Ünnepeket kívánok!