Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat (Gazdasági vezető)

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

CEGLÉDBERCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

gazdasági vezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az önkormányzat költségvetési szerveinek főkönyvi könyvelése, havi, negyedéves és éves zárlati teendői, a költségvetési szervek jelentéseinek, mérlegjelentéseinek készítése és feltöltése a KGR rendszerbe, analitikus nyilvántartások vezetése.

Az önkormányzat bevételeivel, kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása. A pénzügyi, gazdasági ügyintézők munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

Gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel - és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy

gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő              állás              munkakörének              szakterülete              (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédbercel

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Pályázat benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/46/2023. valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Könyvelés és adózás, Felsőoktatásban szerzett végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete
 • KIRA rendszer ismerete
 • Egyetemi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  • adatkezelési nyilatkozat
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.24. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.25. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://cegledbercel.asp.lgov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.15.