Hírek

Elérhetőségek

2016. évi ebösszeírás

FELHÍVÁS – Tisztelt Ebtartók!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése
alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösz-
szeírást végez.
Idézett jogszabályra hivatkozva Ceglédbercel Község közigazgatási területén tartott ebekre összeírást rendelek
el.
Az ebösszeíró adatlap, valamint az adatkezelésről szóló nyilatkozat az újságban megtalálható, kérjük kitöltést követően
személyesen (3-as sz. iroda) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatalba eljuttatnia szíveskedjenek. (az adatlap az
alábbi oldalról letölthető: cegledbercel.asp.lgov.hu)
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően
is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (szaporulat, elhullás, tulajdonosváltás) írásban bejelenteni.
Ceglédbercel Község közigazgatási területén ebrendészeti hozzájárulást nem kell fizetni.
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot
vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendeletben
foglaltak alapján 30.000 Ft.
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még
nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködését köszönöm!

Pető Zsolt
jegyző

Csatolmány(ok):