Hírek

Elérhetőségek

Változott a tűzifa támogatás igénylése 2021. évben!

 

Változott a tűzifa támogatás igénylése 2021. évben!

 

A téli fűtésproblémák enyhítését célzó szociális célú természetbeni tűzifa támogatásra állapítható meg annak a 3. § (3) bekezdésében meghatározott szociálisan rászoruló személynek, valamint annak a 70 éven felüli személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (legfeljebb 85.500,- Ft/ fő)

3. § (3) Szociálisan rászoruló az a rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki

a)   rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

b)   3 vagy többgyermekes családban él,

c)   gyermekét egyedül nevelő szülő,

d)   aktív korú munkanélküli,

e)   közfoglalkoztatott

f)    lakásfenntartási települési támogatásban részesül

g)   időskorúak járadékában részesül

h)   jövedelemmel nem rendelkezik

i)    létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került.

Tűzifa támogatás kizárólag annak a kérelmezőnek állapítható meg aki a lakásának a fűtését csak fatüzelésre, vagy vegyes tüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja..

A támogatásként 5 q tűzifa állapítható meg

A támogatásról átruházott hatáskörben a Kulturális és Népjóléti Bizottság dönt

A szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatás nem kérhető.

A tűzifa támogatás iránti kérelem november 1.-február 15 közötti időtartamban nyújtható be, minden hónap 20. napjáig.

 

Csatolmány(ok):
kérelem27.4 KB