Hírek

Elérhetőségek

Szociális tűzifa tájékoztató

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete sikeresen pályázott a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete értelmében a téli fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászoruló személynek, aki

 

a) 3, vagy többgyermekes családban él, vagy

b) gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy

c) 70 éven felüli, vagy

d) aktív korú munkanélküli, vagy

e) egyedülálló, vagy

f) jövedelemmel nem rendelkezik

Támogatás a vegyes tüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező kérelmező részére állapítható meg. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  Támogatásként legfeljebb 5 m3 tűzifa állapítható meg.

A támogatás iránti kérelmek elbírálása során előnyt élvez

a) az aktív korúak ellátására, vagy

b) az időskorúak járadékára, vagy

c) a lakásfenntartási települési támogatására, vagy

d) a rendkívüli és eseti települési támogatásra jogosult kérelmező, vagy

e) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A támogatásról átruházott hatáskörben a Kulturális és Népjóléti Bizottság dönt. A bizottság döntése a támogatási keret mértékéig terjedhet.

A fenti támogatás a mellékelt nyomtatvány kitöltésével és leadásával igényelhető 2020. november 02-tól.

                                                                                              Polgármesteri Hivatal

Csatolmány(ok):
Kérelem35.38 KB