Hírek

Elérhetőségek

Szociális tűzifa kérelem

Szociális tűzifa

 

Az önkormányzat 2018. évben is sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által meghirdetett települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására.

 

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének 17.§ (1) bekezdése alapján:

 

A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa támogatásra állapítható meg annak a szociálisan rászoruló személynek, aki

a) 3, vagy több gyermekes családban él, vagy

b) gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy

c) 70 éven felüli, vagy

d) aktív korú munkanélküli, vagy

e) egyedülálló, vagy

f) jövedelemmel nem rendelkezik.

(2) Támogatás a vegyes tüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező kérelmező részére állapítható meg.

(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A támogatásként legfeljebb 5m3 tűzifa állapítható meg.

(5  A támogatás iránti kérelmek elbírálása során előnyt élvez

a) az aktív korúak ellátására, vagy

b) az időskorúak járadékára, vagy

c) a lakásfenntartási települési támogatására, vagy

d) a rendkívüli és eseti települési támogatásra jogosult kérelmező, vagy

e) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(6) A támogatásról átruházott hatáskörben a Kulturális és Népjóléti Bizottság dönt.

(7) A bizottság döntése a támogatási keret mértékéig terjedhet.

(8) A szociális tűzifában vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatás nem kérhető.

 

A támogatás igénylő űrlap a polgármesteri hivatal titkárságán, 6-os irodájában található, illetve letölthető a https://cegledbercel.asp.lgov.hu/szocialis-ugyek oldalon valamint a Ceglédbercel applikáció Hírek/Szociális tűzifa melléleteként.

Csatolmány(ok):