Hírek

Elérhetőségek

Szociális tűzifa igénylés 2022.

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete sikeresen pályázott a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete értelmében a téli fűtésproblémák enyhítését célzó szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként állapítható meg annak a szociálisan rászoruló személynek, aki

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

b) 3, vagy többgyermekes családban él,

c) gyermekét egyedül nevelő szülő,

d) aktív korú munkanélküli,

e) közfoglalkoztatott

f) lakásfenntartási települési támogatásban részesül,

g) időskorúak járadékában részesül

h) jövedelemmel nem rendelkezik

i) létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került valamint,

j) annak a 70 éven felüli személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, azaz 114.000,- Ft/fő összeget.

A támogatás iránti kérelmek elbírálása során előnyt élvez

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a lakásfenntartási települési támogatásra jogosult kérelmező,

d) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Tűzifa támogatás az előzőekben foglaltak teljesülése mellett annak a kérelmezőnek állapítható meg, aki fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkezik. Háztartásonként legfeljebb 5m3 tűzifa támogatás állapítható meg.

A támogatásról átruházott hatáskörben a Kulturális és Népjóléti Bizottság dönt. A bizottság döntése a támogatási keret mértékéig terjedhet.

A tűzifa támogatás benyújtásához szükséges kérelem nyomtatvány 2022. november 02-tól adható le a Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal 6-os számú irodájában.

                                                                                               Polgármesteri Hivatal