Hírek

Elérhetőségek

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéje Sonnenstrahl Kindergarten

Az intézmény neve, címe:
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéje
2737 Ceglédbercel, Pesti út 103.
Telefon: 06-53/378-296
Mobil: 06-70/934-4466
E –mail cím: igazgato@berceliamk.hu
titkarsag@berceliamk.hu
Intézményi adatok:

Intézményegység-vezető: Horsik Zsuzsanna    igazgato@berceliamk.hu    06-70/934-4478
Intézményegység-vezető helyettes: Gaálné Kecskeméti Judit   igazgato@berceliamk.hu 
06 -53/378-296
Bölcsőde szakmai vezetője: Szeleczkiné Engler Klára  igazgato@berceliamk.hu    06-53/378-296, 06-70-323-6959
Titkár: Plutzer Melinda titkarsag@berceliamk.hu    06 -53/378-296, 06 -70/934-4466
Intézményegység bemutatása:
Az intézményegység alaptevékenysége az óvodai és bölcsődei feladatellátás.
Óvoda:
2006. március 29-én került átadásra Magyarország első EU-támogatással létesült korszerű és minden igényt kielégítő óvodája Ceglédbercelen. Az intézmény 2017 –től óvodabővítési pályázatnak köszönhetően 6 vegyes életkorú óvodai csoporttal működik. Ebből három csoportban kétnyelvű német nemzetiségi nevelés, három csoportban pedig általános feltételeknek megfelelő óvodai nevelés folyik.
Óvodánk ellátja még a többi gyermekkel együtt nevelhető kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket is. Az óvodai nevelés megfelelő feltételek mellett a gyermek 2.5 éves korától igénybe vehető.
Óvodai nevelésünk alapelvei:
A gyermek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva olyan szeretetteljes, gondoskodó óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermeket megbecsülés, bizalom, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek biztosítása, gyermekközpontúság és befogadás övezi.
Az óvodában működő tánccsoportok:
 „Schmetterling” német hagyományőrző nemzetiségi néptánc csoport. Vezeti: Szeidl Rita, Magyarné Végvári Judit
 „Ugribugri” gyermektánc csoport. Vezeti: Királyné Hideghéty Anita, Váradi Barbara

Bölcsőde:
1 bölcsődei csoportban alaptevékenységként napközbeni ellátást biztosítunk 20 hetes kortól a bölcsődés korú gyermekek számára.
Bölcsődei gondozás célja:
Biztonságot nyújtó, érzelmekben és tevékenységekben gazdag bölcsődei élet megteremtése, ahol a gondozás és nevelés nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott légkörben zajlik, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságokat. Magas színvonalú, szakszerű intézményi ellátás biztosítása.

Alma Bölcsőde:
Kisgyermeknevelők:
Szeleczkiné Engler Klára / Szakmai vezető /
Kishonti Brigitta Etelka
Dajka: Mega Krisztiánné
Óvodai csoportjaink:
Micimackó Csoport:
Óvodapedagógusok:
Voigt-Varga Ildikó / nemzetiségi óvodapedagógus, Német nemzetiségi munkacsoport vezető /
Szeidl Rita / nemzetiségi óvodapedagógus /
Dajka: Tóth-Potó Adrienn
Csepp Csoport:
Óvodapedagógusok:
Magyarné Végvári Judit /nemzetiségi óvodapedagógus /
Koczka Szilvia
Dajka: Baunoch Zoltánné
Tulipán Csoport:
Óvodapedagógusok:
Dóczi Sztella
Szlezákné Székely Marianna
Dajka: Kovács Szilárdné
Pillangó Csoport:
Óvodapedagógusok:
Gimesi-Deák Orsolya
Pedagógiai asszisztens: Surányi Tiborné
Dajka: Dobrovitz Attiláné

Csiga Biga Csoport
Óvodapedagógusok:
Gaálné Kecskeméti Judit / Intézményegység-vezető helyettes /
Váradi Barbara / Magyar munkacsoport vezető /
Dajka: Bezzeg Pálné

Szivárvány Csoport:
Óvodapedagógusok:
Balatoni Róbertné / nemzetiségi óvodapedagógus, Tehetséggondozás koordinátora /
Birinszki Tiborné / nemzetiségi óvodapedagógus /
Dajka: Bújdosó Mónika

Gyermekek nevelésében segítő szakemberek:
Pedagógiai asszisztens: Borbélyné Rusu Éva Szidónia
Fejlesztő pedagógus- gyógypedagógus: Királyné Hideghéty Anita
Megbízásos gyógypedagógus – logopédus: Kenderesné Vörösvárszky Sarolta
Szakszolgálat által kirendelt logopédus: Simon Bernadett

Konyhai feladatok ellátása: Kiss Mária