Hírek

Elérhetőségek

2020/2021-es nevelési év óvodai beiratkozás

Hirdetmény

A 2020/2021-es  nevelési év óvodai beiratkozás rendjéről

 

Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, melyben foglaltakra figyelemmel Ceglédbercel Község Önkormányzata a Ceglédberceli ÁMK Napsugár Tagóvodájában és Alma Bölcsődéjében a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan történő beiratkozásról az alábbi közleményt teszi közzé:

Felvételi körzet: Ceglédbercel község közigazgatási területe

(Szabad férőhely esetén más településekről is tudunk gyermekeket fogadni óvodánkba.)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása

A kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.  A gyermek felvételét követően az óvoda a felvételről írásban értesíti az érintett szülőt. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Ennek ellenére kérjük, hogy az igazgato@berceliamk.hu e-mail -en vegyék fel a kapcsolatot az óvodával és a gyermek személyes adatait (név, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, TAJ száma) megadva tájékoztassák az óvodát a  szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket, illetve, hogy igénylik –e a német nemzetiségi nevelést .

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a harmadik életévüket) is szíveskedjenek jelezni az óvodának az igazgato@berceliamk.hu e –mail címre.

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a nem a felvételi körzetben élő gyermek felvétele szülői szándéknyilatkozat alapján történik, melyet kérünk az igazgato@berceliamk.hu e –mail címre megküldeni. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

2020. március 30.                                                                    Ceglédbercel Község Önkormányzata